TẠI SAO


Tại sao hai đứa người dưng
Mà thương mà nhớ mà cưng mà chìu
Mà mong mà đợi mà yêu
Mà khao khát được nhiều nhiều bên nhau
Tại sao xa cách khổ đau
Vẫn luôn cam chịu vẫn cầu gặp may
Cho dù môi mặn mắt cay
Vẫn luôn hy vọng vẫn say tình nồng
Tại sao những buổi chiều hồng
Mãi luôn ngơ ngẩn, mãi trông bóng hình
Mãi luôn mỗi đứa một mình
Mãi cô đơn mãi với tình sắc son
Tại sao nước chảy đá mòn
Chúng mình yêu mãi vẫn còn yêu nhau
Bây giờ đến tận về sau
Vẫn sang nỗi nhớ vẫn giàu ước mơ
23/7/2017
Tú Sụn