TRỜI XUÂN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


TRỜI XUÂN
(Bài xướng)
Trời xuân rực rỡ sắc hoa vàng
Tiếng của chim rừng rộn rã vang
Ngả phía đằng tây hàng liễu mộng
Ngoài sau sóng biển lạc đôi đàng
Đang mòn mỏi ngóng con thuyền ngược
Lại ngẩn ngơ buồn bến rẽ ngang
Dõi nụ hoa đào e ấp nở
Trời xuân rực rỡ sắc hoa vàng
23.01.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài TRỜI XUÂN của Giang Hoa-hoạ nguyên vận (vần bằng)

TRỜI XUÂN
Muôn hoa đua nở trước xuân vàng
Chim chóc chuyền cành hót rộn vang
Bướm lượn thong dong khoe trước gió
Ong bay lả lướt diễn bên đàng
Trai trêu ghẹo nói bên dòng ngược
Gái thẹn thùng cười phía bến ngang
Đón nắng mai đào vươn nụ đứng
Muôn hoa đua nở trước xuân vàng
25/1/2022
Tú Sụn