HÃY HỌC TẬP ÔNG LƯU VĂN THANH*

Ảnh: Sưu tầm


Ông Lưu Văn Thanh còn liêm sỉ
Một phẩm chất tốt đẹp vô cùng
Hỡi quan chức hãy cùng học tập
Đây cũng là một trách nhiệm chung

Làm quan chức phải có liêm sỉ
Trót làm sai phải xét bản thân
Còn liêm sỉ mới xin từ chức
Phẩm chất này tốt đẹp vô ngần

Có liêm sỉ là không tham nhũng
Nước được yên, dân cũng được nhờ
Có liêm sỉ mọi người thương mến
Là công thần đất nước hằng mơ

Lâu lắm rồi có quan từ chức
Là hiếm hoi ở chốn quan trường
Hầu hết là biện bạch, chạy chọt
Bởi đâu còn liêm sỉ, kỷ cương
14/4/2020
Tú Sụn
* Ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) cúi đầu xin lỗi cử tri, nhân dân. Ông cũng nhận thấy không còn xứng đáng là người đại biểu dân cử và xin được từ chức.