TIN KHÔNG VUI*

Ảnh: Sưu tầm


Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo
Hai mười chín (2019) tăng trưởng khá cao
Nhưng ngân khố quốc gia thâm hụt
Tiền chi ra lớn hơn thu vào

Phải đi vay gần nửa triệu tỷ
Để chi tiêu lấy ngắn nuôi dài
Thương con cháu nai lưng ra trả
Bởi cha ông tay làm hàm nhai

Đi vay nợ mới trả nợ cũ
Tình hình này đất nước khó khăn
Nợ chồng nợ bao giờ hết nợ
Rốt cuộc thì dân chúng nhăn răng

Nói thời giỏi nhưng làm thì dở
Kinh doanh thời thua lỗ triền miên
Còn hàng trăm doanh nghiệp nhà nước
Nợ đóng đầu dù vẫn ưu tiên

Tệ tham nhũng hoành hành đều khắp
Xét xử thì cảnh cáo, phê bình
Đục khoét mãi cũng vì lờn mặt
Thất thoát nhiều nên nợ phát sinh

Nghe Nhà nước sắp đi vay nợ
Tin không vui về khắp mọi nhà
Nợ đã nặng rồi thêm nặng nữa
Dân đành lòng ta thán, kêu ca
22/10/2019
Tú Sụn
* Chính phủ phải đề xuất Quốc hội cho vay thêm hơn 495.000 tỉ đồng để chi tiêu, trả nợ trong năm 2020.