BÙA YÊU

Ảnh: Sưu tầm

Em lộng lẫy với bùa trong mắt
Ta si mê chìm đắm ngập hồn
Vũ trụ bỗng bão giông ùa đến
Tiêu tan rồi một cõi càn khôn

Ta gục ngã điên rồ, cuồng loạn
Trong âm vang đồng vọng sét tình
Sung sướng ngậm bùa yêu thuốc lú
Lòng đê mê hoan hỷ bình sinh

Ta đã chết ngàn lần đã chết
Trong vũng tình ngập ngụa yêu đương
Nghĩa là ta không còn sống nữa
Mặc cho ta sức mạnh phi thường

Ta hạnh phúc ngàn lần hạnh phúc
Bởi có em trên cõi đời này
Si mê em nào ta có lỗi
Em bỏ bùa ta phải mê say
25/8/2016
Tú Sụn