THU BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


Đâu rồi phượng thắm tiếng ve vang
Đâu rồi duyên thắm ước mộng vàng
Mà đây u ám lành lạnh gió
Mà đây buồn tẻ, chắc thu sang

Ừ nhỉ! Thu sang đã mấy tuần
Giọt buồn vẫn chảy mãi không ngưng
Mà sao ta mãi như nhầm tưởng
Vẫn ngỡ là hè, vẫn bâng khuâng

Thu gieo vạn lá ngập đường đi
Sắc thắm ngày qua chẳng còn gì
Vườn thu trơ trụi, chim rời tổ
Lộ khoảng trời thu bóng mây ghi

Không lá không hoa một tấm lòng
Giữa trời thu lạnh vẫn chờ mong
Quanh co đường cũ ai còn nhớ
Khúc khuỷu duyên hờ ai biết không

Vẫn biết là thu của vạn buồn
Chứa sầu chứa thảm của yêu thương
Chứa muôn cay đắng ngàn nhung nhớ
Là cảnh chia ly nỗi đoạn trường

Tìm đâu ra nữa giữa ngày thu
Hình bóng thân thương đã mịt mù
Lá vàng về cội, chim về núi
Lững thững đồi hoang gió vi vu
1991
Tú Sụn