NGHỆ SỸ QUẢNG CÁO*

Ảnh: Sưu tầm

Mua danh ba vạn bán ba đồng
Nghệ sỹ tham tiền hỏi có không
Quảng cáo thổi phồng nghe phát lợm
Tiêu dùng bị gạt thấy chua lòng
Quay lưng công chúng thôi hâm mộ
Bài xích diễn viên cố lộn sòng
Làm người nổi tiếng mà lươn lẹo
Mua danh ba vạn bán ba đồng
7/6/2021
Tú Sụn
* Có một số nghệ sỹ lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân để nhận quảng cáo sai sự thật cho các nhãn hàng nhằm trục lợi, khiến cho rất nhiều người tiêu dùng bị mắc lừa oan uổng!