BIỂN NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


Chiều hôm biển lặng gió thôi bay
Vắng bóng em tôi sóng thở dài
Luyến tiếc thương cho đời xấu số
Buồn đau chán ngán phận an bài
Còn đâu anh đã từng say đắm
Đã mất em rồi nỗi đắng cay
Thống thiết chiều hoang sầu biển nhớ
Càn khôn quạnh quẽ mãi từ đây
21/7/2019
Tú Sụn