ĐẤT ĐAI VÀ QUỐC NẠN

Ảnh: Sưu tầm


Một lũ mafia làm luật
Nên luật mình chẳng giống luật ai
Chúng tạo ra rất nhiều kẽ hở
Điển hình là bộ luật đất đai

Nhất là nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng
Nhóm lợi ích đẻ ra hằng hà
Vô số kể sân sau sân trước
Chúng vét sạch tài sản Quốc gia

Nó là thế ai ai cũng biết
Cả Quốc hội, Thủ tướng cũng nghe
Nhưng trơ lì không thèm động đậy
Đất nước này ngày một bét be

Tham nhũng đất đai thành quốc nạn
Gây đau thương vô kể dân oan
Xử kiện cáo chỉ là trò bịp
Thanh tra thì thụ hưởng hai mang

Niềm tin dần ngày càng cạn kiệt
Bọn tham nhũng ngày càng giàu to
Uổng phí cho chế độ tốt đẹp
Đất nước này thực sự thấy lo

Đáng trách nhất Thủ tướng, Quốc hội
Thấy quốc nạn mà vẫn dửng dưng
Quyền dân trao không hề sử dụng
Hay đã cùng phe không biết chừng
1/8/2019
Tú Sụn