THẦY MÀ CŨNG GIAN*

Ảnh: Sưu tầm


Làm thầy mà lại dối gian
Dạy trò thì ắt trăm đàng trò hư
Bộ giáo dục mãi thế ư
Lâu nay bê bối đến chừ vẫn nguyên
Ngày xưa thầy: bậc thánh hiền
Ngày nay thầy chỉ vì tiền là sao
Ngày xưa đạo đức đề cao
Ngày nay tuyển chọn ào ào nên ri
Thầy hiệu trưởng gian thu chi
Mất hết nhân cách còn gì để tôn
No mất ngon, gian mất khôn
Rồi đây sự nghiệp bị chôn xuống bùn
Tham lam quá nên phát cuồng
Bức tranh giáo dục lắm buồn nhiều lo
16/2/2019
Tú Sụn
* Thầy hiệu trưởng trường PTCS Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội