VÍ NHƯ…

Ảnh: Sưu tầm


Ví như đừng có đêm dài
Thì anh đâu phải u hoài năm canh
Ví như đời chỉ màu xanh
Thì anh đâu phải trắng vành khăn tang
Bây giờ gió biển mây ngàn
Tìm trong vô vọng đa mang hão huyền
12/4/2020
Tú Sụn