THU SANG


Đột ngột đâu rồi những tiếng ve
Xào xạc vàng khô ai có nghe
Lành lạnh sương non chừng đã thấu
Hiu hiu gió lạ cọ bờ tre

Nước biếc lồng trong ánh thu sang
Non xanh mờ nhạt bóng hanh vàng
Mây sa ảm đạm, sầu cổ độ
Lay lắt con sào mãi miên man

Thu sang man mác buồn vô tận
Văng vẳng đâu đây khẽ bước chân
Mong người viễn xứ về cố quận
Xao xuyến bồi hồi dạ lâng lâng

Vườn thu hoang vắng, nắng thu mơ
Bướm lẻ thẫn thờ đậu cành trơ
Lá về với cội tươi màu đất
Bóng lẻ ngu ngơ đợi với chờ
07/8/2017
Tú Sụn