CỤ GIÀ DÊ

Ảnh: Sưu tầm


….VÀ ÔNG GIÀ TRẺ
Tác giả: Tú Mỡ
Ngược đời có lắm cụ già nua
Nhí nhảnh làm ra bộ tuổi thơ
Đầu tóc nhuộm đen hòng trẻ lại
Râu ria cạo trụi rõ…trai lơ
Đua chơi ra phết ông còn khoẻ
Làm việc lơ mơ, cụ kiếu già
Thấy gái y như mèo thấy mỡ
Năm thê bảy thiếp cũng không vừa

(Vịnh bài …VÀ ÔNG GIÀ TRẺ của Tú Mỡ)
CỤ GIÀ DÊ
Lắm cụ ngày nay tuổi đã già
Hoa râm răng rụng lại nhăn da
Cưa sừng làm nghé bôi đen tóc
Lột xác lên đời mặc áo hoa
Gặp lúc bên bà, dông một mạch
Luôn khi thấy gái, đến cà rà
Vợ gầm không tởn, luôn trăng gió
Sớm tối tung tăng bỏ việc nhà
8/7/2021
Tú Sụn
P/s: Xin lỗi, tui chỉ vịnh thơ nhân đọc bài … VÀ ÔNG GIÀ TRẺ của Tú Mỡ thôi nhé!