NGHE VÈ PHÚ THỌ

Ảnh: Sưu tầm


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Phú Thọ
Ông lãnh đạo nọ
Tên Nguyễn Văn Hoà
Năm tám tuổi già
Làm phó chủ tịch
Xét về lai lịch
Cán bộ lâu năm
Lừng lẫy tiếng tăm
Của huyện Thanh Thuỷ
Cáo già hoá quỷ
Sinh sự tham ô
Đánh đổi cơ đồ
Được bốn mươi tỷ
Thụt két công quỹ
Để tiêu xài riêng
Có chức có quyền
Sinh ra hư hỏng
Lưới trời lồng lộng
Đã tóm được rồi
Thế là tiêu đời
Quan tham đáng ghét
Đạo đức be bét
Sao vẫn làm quan
Sung sướng an nhàn
Sinh ra cố tật
Đúng là ngu thật
Quyền lực trong tay
Mà không khéo xoay
Để cho bị lộ
Biết bao cán bộ
Tham nhũng như điên
Lấy cả tấn tiền
Mà có ai biết
Vẫn là thứ thiệt
Tín nhiệm cứ cao
Vẫn luôn tự hào
Cán bộ trong sạch
Tham ô có sách
Thì mới an toàn
Chớ có vội vàng
Mà đi ăn mảnh
Cho chúng nó đánh
Sứt trán mẻ đầu
Đó là ngu lâu
Nên đành bị tóm
Phải lập thành nhóm
Lợi ích mới cao
Tha hồ mà đào
Tiền vô như nước
Ai làm gì được
Vẫn cứ ung dung
Ngân sách của chung
Bọn dân nó đóng
Chớ đừng nôn nóng
Phải lấy lần lần
Chớ làm rần rần
Thế nào cũng lộ
Thằng nào xấu số
Cho nó đi tù
Thằng nào trót ngu
Cho nó mất chức
Tham ô có đức
Là biết nhìn xa
Biết người biết ta
Đừng để ai hẹm
Muốn được ém nhẹm
Thì phải biết điều
Chớ có mà liều
Một mình ôm cả
Làm quan vất vả
Nên phải khôn ngoan
Muốn được giàu sang
Phải mua chức tước
Đồng tiền đi trước
Là đồng tiền khôn
Muốn được suy tôn
Cần mua hàm phẩm
Đừng có lẩm cẩm
Đợi lượt còn lâu
Thượng sách hàng đầu
Là tiền nhiều nhé
Nghe vè nghe vẻ
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Phú Thọ
Có ông quan nọ
Tên Nguyễn Văn Hoà
Tham ô quá đà
Nên vào nhà đá
Nên vào nhà đá
Chao ôi đau quá
Đau quá là đau

20/11/2018
Tú Sụn