ANH (Thủ nhất thanh)

(Thủ nhất thanh)

Anh đã buồn đau suốt một thời
Anh mong sầu muộn sẽ dần vơi
Anh đâu kỳ vọng thời còn lại
Anh được hanh thông đoạn cuối đời
Anh đón tình yêu như giấc mộng
Anh mừng cuộc sống đã song đôi
Anh nguyền tha thiết yêu em mãi
Anh muốn tình ta đặng tuyệt vời
23/6/2021
Tú Sụn