LÀNG YÊU

Ảnh: Sưu tầm


LÀNG YÊU
Trên đồng dưới xóm ngát hương tràn
Bướm ghẹo hoa rừng thắm sắc chan
Bên suối liễu đùa vui nắng gió
Giữa nương lau vẫy đón mây ngàn
Mênh mông thấp ruộng lan tràn lúa
Mát rượi cao cây phủ kín đàng
Ghềnh thác tháng ngày nung nấu nhớ
Quên nào mãi mãi dấu yêu làng
12/4/2023
Tú Sụn

Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên

Làng yêu dấu mãi mãi nào quên
Nhớ nấu nung ngày tháng thác ghềnh
Đàng kín phủ cây cao rượi mát
Lúa tràn lan ruộng thấp mông mênh
Ngàn mây đón vẫy lau nương giữa
Gió nắng vui đùa liễu suối bên
Chan sắc thắm rừng hoa ghẹo bướm
Tràn hương ngát xóm dưới đồng trên