CHẠY NGHÈO*

Ảnh: Sưu tầm


Thời nay sao lắm éo le
Nghèo mà cũng chạy, tréo nghoe rõ ràng
Giàu muốn nghèo đến gặp quan
Tốn dăm bảy triệu đàng hoàng nghèo ngay
Dù nhà tiền tỷ kệ bây
Miễn có trợ cấp, được vay tốt rồi
Việt Nam đất nước, than ôi
Nghèo thì bỏ lọt, giàu thời được thêm
Nghèo vừa không tiền đi đêm
Nghèo kiết xác mới được trên duyệt nghèo
Bà con quan cũng nghèo theo
Làm cho ngân sách quắt queo cạn dần
Việt Nam ta cái gì cần
Là chạy được tất ngại ngần chi đâu
Chạy quyền, chạy chức sang giàu
Chạy tuổi, chạy án đã lâu lắm rồi
Chạy nghèo, chạy điểm khắp nơi
Chạy bằng… chạy lớp một thời xôn xao
Càng ngày chạy càng cao trào
Muốn chi được nấy ôi chao còn gì
15/5/2020
Tú Sụn
* Bất ngờ với những ngôi nhà tiền tỷ của “hộ cận nghèo” tại Thanh Hoá.