XÂY CẦU TÂN HIỆP

Ảnh: Sưu tầm


Mấy ông lãnh đạo Hậu Giang
Nghe qua đã thấy là quan ngu đần
Dân bầu, phục vụ nhân dân
Mà dùng quyền lực bất cần đúng sai
Cố làm cái việc mỉa mai
Xây cầu Tân Hiệp không ai vừa lòng
Với dân cứ nói lòng vòng
Bít đường chặn lối, ngăn dòng thuyền qua
Dân lành đành phải kêu ca
Thì cố giải thích nêu ra quy trình
Thật lòng phải nói là khinh
Cái mồm xú uế, hôi rình, nói ngang
…..
Có câu trôn trẻ… quan
4/6/2018
Tú Sụn