CƯỜNG QUYỀN VÀ HẬU HOẠ

Ảnh: Sưu tầm


Do độc quyền ngành điện
Không có sự cạnh tranh
Không công khai, minh bạch
Nên bí mật giá thành

Do độc quyền ngành điện
Nảy sinh ra cường quyền
Tự áp đặt giá cả
Mà báo lỗ triền miên

Do độc quyền ngành điện
Nhóm lợi ích hoành hành
Người dân luôn chịu thiệt
Không có đường đấu tranh

Do độc quyền ngành điện
Quan tham, gian dễ dàng
Doanh nghiệp luôn gánh nặng
Dân tình luôn hoang mang

Do độc quyền ngành điện
Gây thất thoát vô chừng
Bắt người dân bù lỗ
Nền kinh tế nai lưng

Xin đề nghị Nhà nước
Phá ngay thế độc quyền
Để giúp nền kinh tế
Và người dân được yên
27/4/2019
Tú Sụn