NGÓC ĐẦU CHI BỊ ĐÁNH

Ảnh: Sưu tầm


Hai vợ chồng nhà nọ
Cũng thuộc diện hơi lì
Chờ cho hai con ngủ
Tranh thủ làm tí ti

Giường rung kêu kịt kịt
Thằng nhỏ ngóc đầu lên
Mẹ tố cho một phát
Trùm lên đầu cái mền

Thằng lớn mắng thằng nhỏ
Hé mắt nhìn như tao
Ngóc đầu chi bị đánh
Đúng là đồ ngu lâu
10/8/2020
Tú Sụn