HỌ ĐỔ…THỪA

Ảnh: Sưu tầm


Bản thân anh là chức giám đốc
Của một sở tài nguyên môi trường
Ăn rồi ngồi trong phòng máy lạnh
Có biết đâu dân tình đáng thương

Khi bãi rác bốc mùi hôi thối
Các phóng viên lên án rầm rầm
Anh nói do biến đổi khí hậu
Ước gì anh bị mắc bệnh câm

Cổ nhân nói vụng chèo khéo chống
Còn anh sao lại quá vụng về
Theo cái thói biện minh đổ lỗi
Quá buồn cười, thiên hạ họ chê

Một lời khuyên hãy vì trách nhiệm
Mau ra tay giải quyết cho xong
Nếu non kém không làm được việc
Từ chức đi, dân mới vừa lòng
4/7/2018
Tú Sụn