MỪNG SINH NHẬT TƯỚNG GIA…(hoạ thơ)

Ảnh: Kim Nguyen Van


SINH NHẬT TƯỚNG GIA TÔI…
Tác giả: Kim Nguyen Van

Ngày sinh kỷ niệm khác muôn nhà
Tĩnh lặng an toàn sướng lắm đa
Chổ ở hai đầu hai vọng gác
Đường đi mỗi góc mỗi đèn pha*
Điềm nhiên tóm tém cùng rau quả
Thoải mái nhâm nhi với chén trà
Hưởng lộc phường nô dâng hậu hỉ
Đời này độc nhất tướng gia ta…kkk…

* Câu này nếu né tránh lỗi bệnh Tề luật của Thẩm Ước mà viết dễ làm câu bị nhạt ý và không hay.

Hoạ bài SINH NHẬT TƯỚNG GIA TÔI của Kim Nguyen Van-hoạ nguyên vận

MỪNG SINH NHẬT TƯỚNG GIA…
Sinh nhật tướng gia luých nhất nhà
Chúc mừng vui khoẻ xứng đề đa
Bệnh lây tơi tả còn nhiều bận
Dịch dã hoành hành đã mấy pha
Tóm tém tuyền rau không uống rượu
Nhâm nhi độc quả chỉ dùng trà
Thế thời thời thế là như thế
Ta chỉ chỉ ta chỉ có ta…kkk…
18/11/2021
Tú Sụn