GIAN GIẢO MỚI GIÀU SANG

Ảnh: Sưu tầm


GIAN GIẢO MỚI GIÀU SANG
Miệt mài vẫn thiếu huống chi chơi
Thử hỏi tại sao sống một trời
Mà kẻ giàu sang tiêu rủng rỉnh
Còn người đói khổ chịu lôi thôi
Đúng là gian giảo tiền nhiều thật
Chắc vậy thật thà của mãi vơi
Cái khó nếu còn lòng tự trọng
Làm gì có chuyện gạ đòi xơi
29/6/2022
Tú Sụn