THU TRÊN BIỂN

Ảnh: Sưu tầm


THU TRÊN BIỂN
Mênh mông sóng nước tận chân trời
Ầm ỉ rì rào dội khắp nơi
Quần đảo nhấp nhô ngoài biển cả
Hải âu ẩn hiện tận trùng khơi
Yêu thương cách trở buồn muôn thuở
Say đắm chia li nhớ một thời
Sương đẫm hiu buồn quanh bến cảng
Thu về người vẫn mãi xa xôi
2/9/2023
Tú Sụn