ƯỚC GÌ

Ảnh: Sưu tầm


Ước gì ngày cũng là đêm
Để anh vào mộng tìm em chuyện trò
Ước gì được phút hẹn hò
Cùng nhau tâm sự nhỏ to thoả lòng
Cho vơi đi nỗi nhớ mong
Cho khuây buồn tủi, trống không bao ngày
Ước gì tay được cầm tay
Miên man tình tự, đong đầy yêu thương
Ước gì chung gối chung giường
Cùng hơi thở ấm vẫn thường bao năm
Giờ đây biền biệt xa xăm
U minh cách trở biệt tăm nghìn trùng
Chỉ còn là nỗi nhớ nhung
Chỉ còn giông tố bão bùng triền miên
26/4/2020
Tú Sụn