VUI XUÂN

Ảnh: Sưu tầm


SẦU XUÂN
Tác giả: Tản Đà
Chầm chậm ngày xanh bóng nhạt đưa
Xuân sầu hai độ, rối như tơ
Lao xao nhà vắng chim tìm tổ
Ỳ ộp hồ xa ếch đợi mưa
Rượu hứng thèm vui không sẵn bạn
Hoa tàn giục nghĩ chẳng nên thơ
Lạnh lùng bốn bể âm thư vắng
Muốn trách tri âm luống hững hờ

(Hoạ bài SẦU XUÂN của Tản Đà)
VUI XUÂN
Cành chao gió thoảng lá đong đưa
Lộc nõn chào xuân nhú dáng tơ
Bướm lượn quanh vườn đùa với gió
Chim bay về tổ tưởng chừng mưa
Bạn xa đãi rượu bình câu đối
Hàng xóm mời trà nảy tứ thơ
Hứng thú đầu xuân quên mụ vợ
Đài trang đèn sáng cửa đang hờ
16/7/2021
Tú Sụn