BÀI HỌC XƯƠNG MÁU TỪ BUDDHA*

Ảnh: Sưu tầm


Giữa thời dịch bệnh tràn lan
Quản lý kém cỏi nhà hàng cứ đông
Người nước ngoài vẫn thả rông
Mầm bệnh lan toả mà không biết gì
Âm thầm cho đến một khi
Dịch bùng phát chẳng biết chi mà lần
Giữa lòng đô thị đông dân
Buddaha phát tán chục lần khắp nơi
Lãnh đạo thành phố rụng rời
Các ngành các cấp đồng thời xông pha
Tiền của công sức chi ra
Truy tìm, kêu gọi chỉ là tượng trưng
Giờ đây chưa có điểm dừng
Nguy cơ mầm bệnh không ngừng lây lan
Chỉ vì khinh dịch chủ quan
Làm nên tình huống muôn vàng khó khăn
Bài học xương máu mà rằng
Chống dịch như chống giặc hằn trong tâm
1/4/2020
Tú Sụn
* Chỉ vì chủ quan, kém quản lý mà để người nước ngoài tự di đi tràn lan, để quán Buddha tự do tổ chức tiệc nên đã gây bùng phát ổ dịch Buddha làm vỡ trận địa phòng chống dịch Covid 19 của tp HCM.