YÊU THẦM

Ảnh: Sưu tầm

(Vĩ tam thanh)
Vì sao chưa tỏ tưởng tương tường
Tha thiết lắm tơ vưởng vướng vương
Cỏ lạ mênh mông nui nủi núi
Hoa thơm bát ngát đưởng đương đường
Trông chờ lén đợi nhờ nhơ nhớ
Mong ước thầm yêu thượng thưởng thương
Mãi miết đơn phương ngong ngỏng ngóng
Bao giờ có chỗ nưởng nường nương
27/10/2021
Tú Sụn