ĐI HỌC TẬP NƯỚC NGOÀI KIỂU VIỆT NAM*

Ảnh: Sưu tầm


Mỗi năm hàng chục ngàn lần lượt
Kéo nhau đi học tập nước ngoài
Tốn ngân sách hàng chục ngàn tỷ
Rốt cuộc rồi vẫn dốt mới hay

Bà Chi Lan nói ra trúng phóc
Từ Bộ trưởng đến đám chuyên viên
Đi nước ngoài nhiều hơn đi chợ
Chủ yếu đi là để tiêu tiền

Có phân nửa là đúng đi học
Nhưng lớt phớt rồi kéo đi chơi
Học chi được, ngoại ngữ không biết
Học như thế chỉ sướng cái đời

Còn phân nữa đi kèm đi ké
Có sổ hưu cũng lấn mà đi
Không liên quan cũng chen bằng được
Đi để chơi chứ có học gì

Tiền ngân sách nhiều như lá mít
Chi tha hồ chẳng phải so đo
Trung ương cứ mơ hồ phê duyệt
Còn người dân phải cố làm lo

Địa phương, bộ, ngành đều đi học
Đã bao năm thành loại phong trào
Đi du lịch lấy học hợp thức
Là niềm vui quan chức ước ao
14/4/2020
Tú Sụn
* Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói từ khi Luật DN năm 1999 có hiệu lực đến nay đã có hàng ngàn cuộc hội thảo, chuyến đi khảo sát trong và ngoài nước với hàng ngàn cán bộ học tập về giám sát DNNN, học tập kinh nghiệm quản lý vốn nhà nước. Tốn rất nhiều tiền của ngân sách, của DN cho hoạt động này nhưng kết quả giám sát DNNN lại rất tồi. Do đi học rồi mà vẫn…dốt.