NGU XUẨN*

Ảnh: Sưu tầm


Xác nhận xe ra vào thành phố
Phải nghĩ trước hậu quả ra sao
Để chống dịch mà phản chống dịch
Chỉ vì ngu, ra lệnh tào lao

Nói cho đúng là quá ngu xuẩn
Ông Chủ tịch thành phố Hải Phòng
Đã tạo ra tụ tập bắt buộc
Hàng ngàn người chen lấn đám đông

Làm lãnh đạo mà quá ngu xuẩn
Thiếu trách nhiệm, ý thức quá tồi
Phòng chống dịch nguy cơ vỡ trận
Đến giờ này thì việc đã rồi

Lãnh đạo gì mà quá ngu xuẩn
Đề nghị Thủ tướng cách chức ngay
Dám chống lại chỉ thị mười sáu
Cách ly xã hội mười lăm ngày
11/4/2020
Tú Sụn
* Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, văn bản số 2574 ngày 8/4/2020 do Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký nêu rõ: “Từ ngày 11/4, thành phố Hải Phòng chỉ cho phép các xe vận tải của Hải Phòng ra vào thành phố khi có giấy xác nhận theo quy định”. Do vậy hàng ngàn chủ doanh nghiệp vận tải cấp tốc đi làm giấy xác nhận, gây ra tụ tập đông người, nguy cơ tạo thành ổ dịch bùng phát trong cộng đồng.