THA THIẾT

 

THA THIẾT
Tha thiết bên nhau vẹn tháng ngày
Êm đềm tuyệt diệu mặn nồng vay
Mến trao tình đắm miên man ngút
Thương tặng lòng son mãi miết say
Dài vắn sóng đôi xuyên chiều tận
Nhỏ to chia sẻ suốt canh chày
Gừng cay muối mặn đời tươi đẹp
Ấm áp yêu hoài thoả lắm thay
15/10/2021
Tú Sụn