DA DIẾT

Ảnh: Sưu tầm


Da diết yêu em, da diết buồn
Da diết thầm thương nhớ em luôn
Da diết mong phút giây được gặp
Da diết chờ ánh mắt yêu thương
Da diết làm sao bao kỷ niệm
Da diết lòng còn mãi vấn vương
Da diết cầu mong mình hạnh phúc
Da diết sao nguôi những đoạn trường
6/9/2016
Tú Sụn