CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt4)

 


CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt4)
Công trình rút ruột, làm sai
Tự nhiên sụp đổ thiên tai nhận giùm

Quan tham gan sứa miệng hùm
Trước toà khúm núm chum hum buồn cười

Nghĩ mà quá đỗi hổ ngươi
Tham chi ngã ngựa để người cười chê

Bờ xôi ruộng mật bề bề
Cũng không ấm cật bằng nghề làm quan

Quan ngay chỉ đủ làng nhàng
Muốn cho phỉ chí quan gian làm giàu

Ngẫm mà thấm thía nỗi đau
Kẻ thì đặc sản, người rau mắm cà

Chân dài, rượu ngoại xa hoa
Tiền tiêu xả láng chính là tham ô

Kết quả học tập Bác Hồ
Trái ngược, đa số là đồ gian manh

Ngày nay đã hết chiến tranh
Thế mà quân đỏ quân xanh rập rình

Ai ơi thương lấy chính mình
Đèo bòng khổ ải, luỵ tình chua cay

Quan gian lời nói gió bay
Khiến cho dân chúng đêm ngày xơ rơ

Công bộc lời nói như thơ
Dân thương, dân mến, tôn thờ tin yêu

Lãi suất như nước thuỷ triều
Ôm bất động sản như diều đứt dây

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”*
Phỉ báng lịch sử có ngày tiêu vong

Đêm đông có ngọn lửa hồng
Khó khăn có được tấm lòng cưu mang
28/2/2023
Tú Sụn
* Tục ngữ