ƯỚC VỌNG MÙA XUÂN


Ước vọng mùa xuân mới lại về
Dâng tràn hạnh phúc, thoát cơn mê
Buồn đau tuyệt vọng nguôi dần được
Mộng ước tương lai đến cận kề
Nắng mới hương nồng xuân mỹ mãn
Trăng thanh gió lộng hạ say mê
Yên lòng suốt cuộc đời còn lại
Ước vọng mùa xuân mới lại về
24/2/2021
Tú Sụn