THAM VỌNG QUYỀN LỰC VÀ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ*

Ảnh: Sưu tầm


Ở xứ người thì giàu mới làm quan
Bởi làm quan hưởng lương không vơ vét
Xứ người ta tham nhũng họ chúa ghét
Còn xứ ta làm quan để làm giàu
Tham vọng quyền lực, họ đua chen nhau
Thậm chí bỏ tiền mua quan mua chức
Cứ mỗi kỳ Đại hội đều nô nức
Vận động hành lang, chạy chọt cấp trên
Tìm kẻ chống lưng, tạo bật bước lên
Một vốn bốn lời nhờ vào quyền lực
Khi có quyền lực tha hồ mặc sức
Kiếm ra tiền sống sung túc giàu sang
Nắm quyền lực thì cao ngạo hiên ngang
Hưởng bổng lộc đời vinh hoa phú quý
Vợ con được sống nhung lụa xa xỉ
Quyền lực càng to tham nhũng càng nhiều
Đó là lý tưởng đó là mục tiêu
Những loại ấy không vì dân vì nước
Thời bây giờ đã khác xa thời trước
Làm cách mạng là vì đảng vì dân
Luôn sống thanh liêm, minh bạch, kiệm, cần
Cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc
Tham vọng quyền lực nay là lũ chuột
Chúng càng ngồi lâu đất nước càng nghèo
Dân càng cùng cực, cuộc sống gieo neo
Mong muốn ước ao đảng ta kiên quyết
Chọn người hiền tài, người làm được việc
Cho đất nước này cường thịnh phồn vinh
7/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo: “Tham vọng quyền lực”, “cơ hội chính trị” được hiểu thế nào?