HOÀI NIỆM (cảm tác)

Ảnh: Thanh Thống


HOÀI NIỆM

(Câu khoán của Bà Huyện Thanh Quan)

LỐI nhỏ hôm nào mãi vấn vương
XƯA ru phím nhạc khúc nghệ thường
XE còn chở nặng câu thề ước
NGỰA vẫn ôm đầy chữ nhớ thương
HỒN ngẩn ngơ chờ hôn má thắm
THU khe khẽ ngắm gợn môi hường
THẢO miền viễn xứ trời thơ mộng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
Thanh Thống
*******

Cảm tác nhân đọc bài HOÀI NIỆM của Thanh Thống

(Câu khoán của Bà Huyện Thanh Quan)
HOÀI NIỆM

LỐI cũ ngày nao ẩn bóng sương
XƯA rồi hoa trái trĩu trong vườn
XE thờ thẩn chạy hoài trăm hướng
NGỰA ngẩn ngơ chờ mãi một phương
HỒN sững sờ mơ niềm ước vọng
THU man mác trải nỗi yêu thương
THẢO thơm còn đó tình miên viễn
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
6/5/2022
Tú Sụn