ĂN CHẶN**

Ảnh: Sưu tầm


Huyện Văn Chấn Yên Bái
Xảy ra chuyện rùm beng
Hội Liên hiệp Phụ nữ
“Ăn chặn” tiền dân đen

Dùng mưu mô xảo quyệt
Lấy hàng trăm triệu đồng
Vì chưa kịp hợp thức
Nên thu lại sung công

Vì không có liêm sỉ
Nên ăn bẩn cò con
Thấy các quan ăn đậm
Nên thậm thụt ăn bòn

Nghe đâu chỉ kiểm điểm
Và ra lệnh truy thu
Như thế là không được
Phải truy tố bỏ tù

Cán bộ giờ quá tệ
Quan to thì ăn to
Quan nhỏ thì ăn nhỏ
Ăn mãi không biết no

Đúng là hết chỗ nói
Chỉ phọt phẹt Hội đoàn
Mà cả gan tham nhũng
Đạp nước đái nhà quan
20/3/2019
Tú Sụn
** Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái “ăn chăn” các loại quỹ thu do Hội quản lý lên đến hơn 300 triệu đồng!