NHỚ EM

Ảnh: Sưu tầm


Lâu lắm rồi chưa được gặp em
Nhớ em quá! Trong lòng rưng lệ
Chỉ một nỗi là mình không thể
Nên đành lòng thơ thẩn ngày đêm

Em còn nhớ những lần hồi ấy
Mình bên nhau nồng thắm, ân tình
Ước mơ hoài đẹp trọn bình sinh
Giờ xa cách nên đành buồn vậy

Anh nhớ mãi những lời tha thiết
Nói với anh mà mắt lưng tròng
Anh đã hiểu những điều em mong
Và nguyện lòng: tình yêu bất diệt

Giờ anh nhớ! nhớ em vô kể
Cả trong mơ cũng ngóng em hoài
Ước gì cùng tay nắm bàn tay
Chỉ một nỗi là mình không thể…
16/5/2018
Tú Sụn