CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI

Ảnh: Tự chụp điều 395 Bộ luật Hình sự


Cách ly toàn xã hội
Một chỉ thị quá hay
Tuy có hơi bị muộn
Ý nghĩa không gì tày

Cuối cùng với mục đích
Nhằm hạn chế lây lan
Mầm bệnh khó kiểm soát
Cách ly để an toàn

Hỡi công dân nước Việt
Hãy triệt để chấp hành
Quyết tâm dập được dịch
Nhất thiết phải hoàn thành

Ở Châu Âu, Châu Mỹ
Không làm được như ta
Ý thức dân không có
Nên vỡ trận xảy ra

Hàng trăm ngàn nhiễm bệnh
Hàng ngàn người tử vong
Giàu có cũng tan tác
Nghe thấy mà đau lòng

Ơn Đảng và Chính phủ
Đã có quyết tâm cao
Dùng hết mọi ngồn lực
Để bảo vệ đồng bào

Xin mạnh dạn góp ý
Về lãnh đạo địa phương
Vẫn còn thiếu trách nhiệm
Kém thực hiện chủ trương

Còn để dân tụ tập
Chưa kiên quyết thi hành
Trên nóng dưới vẫn lạnh
Chuyện này cần đấu tranh

Chính phủ phải kiên quyết
Luật hình sự có rồi
Ai không chấp hành lệnh
Tức khắc cho tù ngồi

Cách ly toàn xã hội
Nếu cả nước đồng hành
Thì chúng ta thắng lợi
Dịch sẽ dập được nhanh
31/3/2020
Tú Sụn