CHA MẸ

Ảnh: Sưu tầm


CHA MẸ
Cha Mẹ là đấng sinh thành
Là người dưỡng dục nứt danh trong nhà
Là Phật ông với phật bà
Làm con đạo hiếu mới là làm con
“Sông có cạn núi có mòn”*
Thờ Cha kính Mẹ mãi còn trong tim
Mất vàng thì cũng dễ tìm
Nhưng mất Cha Mẹ như chim lạc đàn
Sẽ qua nghìn dặm quan san
Cô đơn hiu quạnh gian nan cả đời
Còn Cha còn Mẹ ai ơi
Hiếu trung phụng dưỡng, trao lời dễ nghe
Cha Mẹ nào chẳng khắt khe
Chớ nên để bụng, gầm ghè bất tuân
Gia đình mãi mãi nên Xuân
Là khi con cái quây quần chăm lo
17/10/2023
Tú Sụn
* Mượn lời của Bác Hồ.