HÃY NHÌN LẤY INDO

Ảnh: Sưu tầm

Hãy nhìn đó, Indo
Mà lo cho mình nhé
Hãy nhìn lấy Indo
Dịch này đừng coi nhẹ

Indo đã hoang tàn
Ngày năm vạn người mắc
Ngành y tế tan hoang
Ngày có ngàn người chết

Cớ sao còn ra ngoài
Cớ sao mà chen lấn
Xét nghiệm giả trong tay
Chưa chủng mà chứng nhận

Hai thứ làm thông hành
Ra đường cứ như hội
Góp phần lây lan nhanh
Nhìn tuyến đầu mà tội

Hãy nhìn lấy Indo
Dừng khua môi múa mép
Hãy nhìn lấy Indo
Mà thôi mục tiêu kép
17/7/2021
Tú Sụn