HANG SƠN ĐOÒNG

Ảnh: Sưu tầm


ĐỘNG HƯƠNG TÍCH
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.

(Cảm tác nhân đọc bài ĐỘNG HƯƠNG TÍCH của Hồ Xuân Hương)
HANG SƠN ĐOÒNG*
Thiên nhiên đẹp nhất có Sơn Đoòng
Cây cối um tùm nước tựa sông
Rộng đến chục sào sương mịt mịt
Cao hơn trăm mét gió lồng lồng
Rong rêu dày đặc lên meo mốc
Thạch nhủ lòng thòng rỏ nước trong
Hùng vĩ hang sâu gần vạn thước
Nơi nào sánh kịp độ mênh mông
12/7/2021
Tú Sụn
* Hang Sơn Đoòng ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình