TỘI CHO EM

 


Cả đời em lam lũ
Làm ra một gia tài
Không thiếu thứ gì cả
Không thua ai kém ai

Thế mà chưa chịu hưởng
Vẫn cần kiệm chắt chiu
Lo cho con cho cháu
Mong cho đủ cho nhiều

Em đi, bàn tay trắng
Không đem theo thứ gì
Tội cho em, tội quá
Của cải nhiều mà chi

Nhìn một khối tài sản
Mà nức nở trong lòng
Tội cho em, tội quá
Em ra đi tay không

Em mong có cháu gái
Giờ cháu đã ra đời
Mà em chưa thấy mặt
Tội em quá em ơi

Tội cho em, tội quá
Anh không thể cầm lòng
Bao đêm rồi trằn trọc
Cuộc đời không như mong
18/7/2019
Tú Sụn