HỒI HỘP

Chỉ còn ít phút nữa
Quả bóng tròn sẽ lăn
Việt Nam và Nhật Bản
Ai thua ai sẽ ăn

Linh tính thầm mách bảo
Màu áo là màu cờ
Việt Nam thắng hai một
Thật mà dường như mơ
19:54
24/1/2019
Tú Sụn