CÓ EM

Ảnh: Sưu tầm


Sống hoài, ngày tháng phôi pha
Dã tràng xe cát, phong ba dập vùi
Lần trong nhân thế tìm vui
Đón đưa mấy bận chưa nguôi nỗi lòng
Ba hồi có cũng như không
Gắng tung ra chẳng thoát vòng cô liêu
Hết đời tìm kiếm tình yêu
Chưa ra danh phận, chỉ nhiều khổ đau
Bỗng dưng hiện một phép màu
Thế là duyên số với nhau đây rồi
Còn gì hơn thế em ơi
Có em trời đã đổi đời cho anh
Có em thời tiết trong lành
Hoa chen đua nở, trên cành chim ca
Sông sâu phẳng lặng hiền hoà
Gió ru đồng nội mượt mà xanh tươi
Có em anh được làm người
Để yêu em nhất, suốt đời vì em
11/8/2016
TS