BỔN PHẬN LÀM CON

Ảnh: Sưu tầm


BỔN PHẬN LÀM CON
Cha mẹ thiêng liêng nhất cõi trần
Làm con trọn đạo với hồng ân
Ăn ngon chăm chút trung vô kể
Mặc đẹp lo toan hiếu bội phần
Lễ phép trăm năm không bất nghĩa
Thảo hiền muôn thuở chớ vô nhân
Lời thương tiếng nhẹ luôn bày tỏ
Bổn phận chu toàn mãi hiến dâng
9/10/2022
Tú Sụn