LÀM BỘ SÁCH GIÁO KHOA MỚI*

Ảnh: Sưu tầm


Bấy năm chưa đủ sao anh**
Giờ còn tham nữa không dành kẻ sau
Bấy năm là quá đủ giàu
Đủ cho giáo dục thấm đau ê chề
Đến giờ chưa thoát u mê
Vay bốn trăm tỷ đem về giải ngân
Sách giáo khoa giờ có cần
Dân mình đang chịu muôn phần khó khăn
Vẫn biết làm mới có ăn
Ăn vô nhân đạo chi bằng ác nhân
Ăn thì phải nghĩ đến dân
Họ đang đói rách, đang cần cưu mang
Sách giáo khoa đổi nhịp nhàng
Các ông hưởng lợi dân càng nghèo thêm
5/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo: Bộ GD&ĐT chi 400 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Thế giới để làm bộ SGK mới?
** Anh Nhạ.