ĐÓN TẾT

Ảnh: Sưu tầm


XUÂN HỨNG
Tác giả: Tú Xương
Một ngọn đông phong sẽ thổi phào,
Đông quân nhường tỏ lối ra vào.
Tường mai ngõ hạnh tuy như cũ,
Lá bướm cành chim đã thế nào.
Tranh pháo vui xem con trẻ nọ,
Tóc râu thêm sợ tuổi trời cao.
Tìm xuân dễ biết xuân đâu tá,
Hương khói nhà ai cũng ngạt ngào.

(Hoạ bài XUÂN HỨNG của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
ĐÓN TẾT
Vứt cuốc rửa tay cái thở phào
Gió xuân ấm áp cũng ùa vào
Hàng mai búp mộng từ hôm ấy
Khóm cúc xoè hoa tự lúc nào
Rượu trắng bốn chai chưng tứ phía
Bánh chưng tám cặp sắp chồng cao
Tết này còn sắm dư vài thứ
Bánh mứt nhiều thêm chút ngọt ngào
6/7/2021
Tú Sụn