“HOÀNG HÔN NHIỆM KỲ”*

Ảnh: Sưu tầm


Hễ có quyền có chức
Có “hoàng hôn nhiệm kỳ”
Như bản năng súc vật
Chó thích nhất ăn gì

Một thời kỳ tệ hại
Hễ quan chức là tham
Hầu như đâu cũng vậy
Dẫu biết sai vẫn làm

Cứ gần hết nhiệm kỳ
Là thẳng tay vơ vét
Thu tiền về đầy két
Ký bổ nhiệm tràn lan

Cứ gần hết nhiệm kỳ
Là lăm le tham nhũng
Tìm chỗ ngon tận dụng
Đem về nhà tiền bồ

Hễ có quyền có chức
Có “hoàng hôn nhiệm kỳ”
Cứ như loài súc vật
Có bản năng bất di…**

Đã là một quan chức
Có” hoàng hôn nhiệm kỳ”
Chứng tỏ quan chức đó
Bản chất không ra gì
23/3/2020
Tú Sụn
* Thói thường, quan chức khi gần nghỉ hưu, đã không vượt qua sự cám dỗ của vật chất, làm trái công vụ, thực hiện “chuyến tàu vét”, tranh thủ “hoàng hôn nhiệm kỳ” để “thả tay” làm những việc có hại cho dân, cho nước, gây thất thoát tài sản công, nảy sinh lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ…
** Bất di bất dịch