THU TRÊN ĐỒNG QUÊ

Vàng ươm dải lụa tít chân trời

Rào rào gợn sóng chạy xa khơi

Hương quê thoang thoảng chen theo gió

Sương sớm gieo vần nhè nhẹ rơi

Mồ hôi đọng lại cho trĩu hạt

Công sức đong đầy, lấy thảnh thơi

Thu trãi trên đồng thương thương quá

Êm đềm tươi đẹp lắm em ơi

28/8/2017

Tú Sụn